WIZJA

CK Technik to nowoczesny i kluczowy ośrodek budowania kompetencji i kwalifikacji zawodowych dla młodzieży i dorosłych. Swoją działalność opiera na ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami z branży informatycznej oraz przemysłu metalowo-odlewniczego, które stanowią inteligentne specjalizacje województwa świętokrzyskiego.

CK Technik Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach jest publiczną placówką oświatową Miasta Kielce.

Przyszłe Centrum